Ontstaan van het project

De filosofie van All Connected IT is geboren uit een onvervulde behoefte. Wij hebben het niet alleen, maar wij herkennen het ook in onze klanten.

We zijn allemaal op zoek naar praktische en toegankelijke IT-oplossingen die gewoon doen wat we willen dat ze doen, in overeenstemming met onze ondernemersvisie.

Geleid door de visie van echte ondernemers en financiële dienstverleners, hebben we All Connected IT opgericht rond deze 4 kernwaarden:

All Connected IT - IT voor bedrijven

Een eerste kernwaarde – die zelfs de hoeksteen vormt voor onze aanpak – is dat IT ten dienste staat van het ondernemen. We geloven niet in het opdringen van oplossingen binnen bedrijven om deze zich dan te laten aanpassen aan de werking van de software. Vaak falen de systemen omdat ze, afgezien van het feit dat ze niet aan de behoefte voldoen, processen te sterk beïnvloeden zonder dat de gebruikers een verbetering ervaren. Oplossingen worden verondersteld probleemoplossend te zijn, wat betekent dat er geen nood is aan een oplossing als er zich geen probleem voordoet.

All Connected IT - Een IT-oplossing brengt de bedrijfsvisie niet in gevaar

Als u een oplossing koopt, verwacht u dat die uw leven gemakkelijker maakt. Of het nu gaat om het automatiseren van processen, het verbeteren van gegevensverzameling en -analyse, of u meer controle over uw bedrijf te geven.

Dit betekent niet noodzakelijk dat uw aanpak verkeerd is of moet veranderen. Het is wanneer de voorgestelde oplossing u dwingt uw systeem en uw manier van werken te herzien, dat u zich moet afvragen of de voorgestelde oplossing juist is.

All Connected IT - Een onderling verbonden geheel Visie

Als businessplanners weten we dat een bedrijf meer is dan de samenvoeging van verschillende, losstaande onderdelen. Een bedrijf is eerder een geheel, met verschillende onderling verbonden afdelingen en aspecten die moeten worden gecoördineerd. Dit moet zich ook vertalen in IT-oplossingen: elke afdeling heeft zijn specifieke behoeften. Wij zoeken oplossingen die alle behoeften van alle afdelingen afdekken of een geheel van oplossingen die kunnen worden gecombineerd en vlot samenwerken.

Logo Vs Invest Vertical

Met onze holistische kijk op ondernemerschap streven wij ernaar onze cliënten een zo uitgebreid mogelijk dienstenpakket aan te bieden. Onze deskundigheid op andere gebieden, zoals boekhouding, management en organisatie, leidt tot begrip en beheersing van een holistische aanpak. Inzicht in de behoeften van anderen en het vermogen om die te vertalen in systemen geeft ons een voorsprong bij het vinden van de juiste oplossing voor uw situatie.