Webontwikkelingen

In de wereld van de 21ste eeuw, is ondernemen los van het internet moeilijker en moeilijker te verwezenlijken. Voeg daaraan ontwikkelingen toe zoals we die ondertussen hebben leren kennen omwille van het COVID-19 virus, dan is het duidelijk dat bedrijven zich moeten voorbereiden op het digitaliseren van hun bedrijf. Hiervoor bieden we meerdere professionele oplossingen.

Website ontwikkeling

Nu zijn er nog maar weinig bedrijven die niet op de een of andere manier online aanwezig zijn. Het is wat vergelijkbaar met die stelling die soms gaat dat “als je niet op Facebook bent, dan besta je niet”. Om bedrijven aan een betaalbare, maar toch degelijke website te helpen, kunnen we helpen met een structuur op te zetten waarmee u als niet-informaticus vlot aan de inhoud kunt werken van uw website, en toch die personalisatie kunt bekomen.

Cloud-based netwerk

We maken voor u een omgeving waarin u niet meer een fysiek eigen server nodig heeft, maar waarbij al wie gemachtigd is, zich kan inloggen van om het even welk toestel (al dan niet met beperkingen opgelegd door het bedrijf), en van daaruit aan gedeelde documenten werken, er zelf maken en verspreiden, en dit intern of met klanten en leveranciers.

Ontwikkeling op vraag

We kunnen eveneens oplossingen uitwerken waar u zelf aan denkt en vraag naar heeft. We kunnen dan samen een draaiboek opmaken dat de grote lijnen uittekent en dan meer gedetailleerd uitwerken wat u precies verwacht van uw oplossing. Indien wij achten dit zelf niet te kunnen doen, of niet alleen, kunnen wij een beroep doen op de nodige experten om ons bij te staan, waardoor de kwaliteit nooit in vraag gesteld hoeft te worden, zonder dat de aanpak varieert.

Heeft uw onderneming vraag naar een van deze voorgestelde oplossingen? Neem dan zonder aarzelen contact met ons op via info@all-connected.it en ontdek hoe wij uw visie kunnen omzetten in realiteit.