Website uitgever

De publicatie van de website all-connected.it wordt verzorgd door de vennootschap SASU VS INVEST FRANCE met een kapitaal van € 10.000,00, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Perigueux onder nummer 885024513, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 13 route de Puyconteau, 24750 TRELISSAC, Frankrijk, en waarvan het intracommunautaire BTW-nummer FR27885024513 is.

Site gastheer

De host van de site all-connected.it is de vennootschap OVH, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – Frankrijk

Algemene gebruiksvoorwaarden

Uw gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en disclaimer. Deze site kan links naar andere websites bevatten. All Connected IT aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van andere sites dan die binnen haar domein. Deze gehele site valt onder de Franse en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor downloadbare documenten, iconografische en fotografische voorstellingen, en redactionele inhoud. De vermelde merken behoren toe aan hun respectieve eigenaars. De gehele of gedeeltelijke reproductie van deze site op welke elektronische drager dan ook is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de publicatiedirecteur. U verbindt zich ertoe deze site niet te gebruiken voor onwettige doeleinden of doeleinden die verboden zijn door de wet of door de wettelijke en contractuele mededelingen.

Veiligheid

De op de inschrijvings- of raadplegingssite toegankelijke informatie circuleert in gecodeerde vorm op de telecommunicatienetwerken. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt alle hem ter beschikking staande veiligheidsmiddelen aan te wenden om de vertrouwelijkheid van de uitgewisselde informatie te bewaren.

All Connected IT is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de, zelfs onbedoelde, onthulling van de uitgewisselde informatie of het verzuim van de klant om de veiligheidsmiddelen te gebruiken.

Kwaliteit en gebruik van informatie

All Connected IT streeft ernaar betrouwbare, geverifieerde en regelmatig bijgewerkte informatie te verstrekken. Ondanks de vele inspanningen die zijn geleverd om dit doel te bereiken, kunnen er toch fouten of omissies voorkomen. Het is daarom uitsluitend de verantwoordelijkheid van de internetgebruiker om de op all-connected.it beschikbare informatie oordeelkundig te gebruiken. Bijgevolg raadt All Connected IT u aan de op zijn site verzamelde informatie te controleren voordat u een beslissing neemt over het gebruik ervan.

Cookies

All Connected IT maakt gebruik van cookies om het gebruik van de site te analyseren en het verkeer op de site te verbeteren. All Connected IT kan dus nagaan hoe elke gebruiker de site gebruikt. Cookies maken ook een betere analyse van de verkeerspatronen op de site mogelijk. All Connected IT volgt geen gebruikers buiten de site. De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat derden die advertenties of informatie embedden, ook hun eigen cookies kunnen gebruiken.

De gebruiker staat All Connected IT toe zijn IP-adres te gebruiken om incidenten op zijn server vast te stellen, zijn site te beheren of om algemene demografische informatie te verzamelen.

All Connected IT gebruikt ook cookies om het navigeren op de site en het leveren van online diensten te vergemakkelijken, zoals “gebruikerssessie”-cookies.

De gebruiker erkent op de hoogte te zijn gebracht van deze cookies en geeft All Connected IT toestemming deze te gebruiken. Hij kan zich echter, indien hij dat wenst, tegen de registratie van deze cookies verzetten door de op zijn systeem geïnstalleerde browser zo in te stellen dat hij wordt gewaarschuwd voor de komst van een cookie en hij deze kan weigeren.

Het weigeren van cookies verhindert echter niet de toegang tot en het gebruik van de site en de diensten.

Cookies worden 13 maanden bewaard.

Hoe schakel ik cookies uit?

Het is mogelijk om uw internetbrowser zo in te stellen dat cookies niet worden geaccepteerd. Het is echter belangrijk op te merken dat door het uitschakelen van cookies uw inloggegevens en wachtwoorden op geen enkele website meer zullen worden opgeslagen.

Voor Internet Explorer: 1. Open het menu Extra en vervolgens Internetopties. 2. 2. Klik op het tabblad Privacy en vervolgens onder Instellingen, 3. Verplaats de schuifregelaar omhoog om alle cookies te blokkeren of omlaag om alle cookies toe te staan, 4. Klik op OK om te voltooien.

Voor Chrome:

1. Klik op het Google Chrome menu 2. Selecteer Instellingen. 3. Klik op Geavanceerde instellingen weergeven. 4. Klik in de Privacy-sectie op de knop Inhoudsinstellingen. 5. Selecteer in het gedeelte “Cookies” de optie “Alle cookies blokkeren”.

Voor Firefox: 1. Selecteer Opties in het menu “Extra”. 2. Selecteer het paneel Privacy. 3. In “Bewaarregels”: om aangepaste instellingen voor geschiedenis te gebruiken. 4. Vink het vakje “Accepteer cookies om cookies uit te schakelen” uit 5. Klik op OK om het “Opties” venster te sluiten

Voor Safari: 1. Open het menu rechtsboven 2. Selecteer Voorkeuren en vervolgens Privacy 3. Naast “Blokkeer cookies”, vink “Altijd” aan 4. Als u alle cookies wilt weten die op uw computer zijn opgeslagen, klikt u op “Details” 5. Sluit het venster.

Voor Opera

  1. Klik op Voorkeuren
  2. Klik dan op Geavanceerd
  3. Selecteer dan Cookies
  4. Je hebt verschillende keuzes:
  5. Accepteer cookies : Alle cookies worden geaccepteerd (standaard)
  6. Accepteer alleen die van de bezochte site: cookies van derden, van een domein buiten de site die ik bezoek, worden geweigerd
  7. Accepteer nooit cookies: Alle cookies worden geweigerd

Afbeelding credit