microStart is de leidende microfinancieringsinstelling in België. Ze begeleidt en verleent microkredieten aan ondernemers die geen toegang hebben tot financiering van de traditionele banksector.

microStart werd opgericht in 2011 en is vandaag één van de meest dynamische en innovatieve Europese spelers op het gebied van professioneel microkrediet.

Wij delen dezelfde waarden en eenzelfde verlangen om ondernemers toegang te verlenen tot de instrumenten die essentieel zijn voor de ontwikkeling van hun activiteit. Waar microStart tussenkomt om het project te financieren, verleent All Connected IT toegang tot een aangepaste IT-omgeving die hun ondernemersvisie respecteert en efficiëntie in bedrijfsbeheer en communicatie mogelijk maakt.