Implementatie van IT-oplossingen

Voor bepaalde zaken gaan we een stapje verder dan enkel het projectbeheer. Zo bieden we ook in bepaalde gevallen de geïntegreerde oplossing van projectbeheer en implementatie. Dit gaat dan hoofdzakelijk om de producten die we zelf ook verdelen, maar kan ad hoc ook bekeken worden naar gelang de vraag en in welke mate wij ons ertoe in staat achten dit ook naar behoren te vervullen.

Hoe gaan we precies te werk?

Alles begint natuurlijk met een gesprek. Hiervoor zijn er een paar vragen die beantwoord moeten worden alvorens we aan het werk kunnen aan de IT-kant van het verhaal.

  • Hoe verlopen de processen vandaag in het bedrijf?
  • In welke mate is het de bedoeling dat de processen veranderen?
  • Vanwaar komt de vraag naar optimalisatie?
  • Wat wordt er verwacht van de oplossing op korte en op lange termijn?
  • Wat zijn de zaken die absoluut moeten, wat is er echt een meerwaarde, wat is er handig, en wat is er goed meegenomen?
  • Moeten er historische gegevens overgedragen worden?
  • Waar is voor u de meerwaarde om de stap te zetten?
  • In welke mate wenst u zelf betrokken te zijn in het hele gebeuren?
  • Zijn er bepaalde deadlines waar we rekening mee moeten houden?

Dit is natuurlijk geen exhaustieve lijst, sommige van deze vragen kunnen misschien niet relevant zijn, maar het is wel belangrijk dat daar al eens over nagedacht wordt alvorens we aan een implementatie kunnen beginnen.

Eens we het kader en al de aanhangende parameters hebben kunnen opvangen, tekenen we een plan uit voor het uitrollen van de implementatie. Hierbij definiëren we wie wat moet aanleveren, welke informatie we nodig hebben, wat de kalender is, en kunnen we een duidelijkere raming voorzien van de kosten.

Waarom voor ons kiezen?

Onze slogan “business driven IT” is niet zomaar uit de lucht gegrepen. Voor ons is IT iets dat ten dienste moet zijn van het bedrijf, en dat door het bedrijf wordt aangestuurd, en niet omgekeerd. Door te zoeken naar wat het eindpunt moet zijn voor de onderneming, kunnen wij sneller identificeren waar de mogelijke pijnpunten kunnen zijn, wat we niet kunnen aanleveren, of wat serieus wat meerwerk gaat vergen dat mogelijks deadlines onhoudbaar zouden maken.

Wij kunnen dan helpen zoeken naar alternatieven, naar betere oplossingen, of hoe de elementen die tekort komen op een andere manier opgevangen kunnen worden. Door de insteek vanuit het bedrijfsleven, kunnen we onze vragen ook meer gaan beperken tot zaken die eigen zijn aan uw onderneming, en niet om validatie vragen over zaken over zaken die eigenlijk al geweten zouden moeten zijn.

Door ook juist te plannen, zorgen we ervoor dat we al de nodige informatie in één keer kunnen opvragen, waarbij we ook contact kunnen opnemen met onder andere uw boekhouder om bepaalde gegevens direct te bekomen, zonder dat u daarbij altijd als tussenpersoon moet dienen om zaken op te vragen, waarbij soms te veel ping-pong-mails heen en weer gestuurd worden.

Indien u zelf ook betrokken wilt zijn tijdens het implementatie proces, kunnen we u of teamleden bij betrekken in de mate van het mogelijke, onder andere gebaseerd op de kennis van de betrokken persoon en de techniciteit van bepaalde onderdelen. We maken in ieder geval een draaiboek waarbij alles gedocumenteerd staat: welke parameters zijn er aangepast en waar(om), waar kunnen vaste gegevens aangepast worden, etc.

Aangenaam verrast van onze aanpak? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om te zien in welke mate wij iets voor u kunnen betekenen.